MLEJNOVÁNÍ

Co to je to "mlejnování"

Každý může přispět svou troškou do mlýna, v našem případě do mlejna
a každý nápad dobrý
nápady přebereme, přemeleme a pak něco vytvoříme
Tak to chodí v každém mlejně – i v tom našem.

Semeleme, zpracujeme, kreativně vytvoříme
a při tom relaxujeme
Mele se to, točí se to, hýbe se to, to je ono, to je ten tvůrčí pohyb od nápadu k nápadu, od techniky k technice, od jednoho díla k druhému a my Vám s tím pomůžeme i poradíme
a tvoříme všichni ve skupině, nápady si předáváme konzultujeme a nezávidíme
Zrod něčeho nového – tvůrčího a to je to co nás baví
to je ono
mlejnování.

Mlejnování pro radost a forma kreativní relaxace .

Kreativní výtvarná tvorba jako jedna z forem relaxace a příjemného využití vlastního času.
Skupinová tvorba již není kurzem v pravém slova smyslu. Ve skupině ce cvičí jednotlivé techniky za účasti lektora. Frekventanti mají možnost volného výběru tématu a techniky.
Pracuje a tvoří se formou 3 hodinových seminářů, cena vyučovací jednotky je 80,- Kč.
Skupinové mlejnování je určeno pro zájemce všech věkových kategorií. V průběhu 13 týdenního cyklu budete seznámeni s těmito technikami: Malba, kresba: tužka, uhel, rudka, pastel, tempera, olej, acryl
Grafika: suchá jehla, mezzotinta, monotypie, linoryt
Keramika: modelovaná, točená

Mlejnování je určeno pro mládež i dospělé a je vhodné jak pro začátečníky tak i mírně pokročilé. Pokud jste nikdy netvořili nebo si myslíte, že nemáte talent, nemusíte se obávat - zde nebudete mít problémy.
Klademe si za cíl formou cvičení seznámit a zvládnout základy jednotlivých technik.
Optimální počet frekventantů 6 až 8.

Volné mlejnování

Po absolvování základního 13 týdenního cyklu se můžete rozhodnout mezi několika variantami. Přejít do specializovaných kurzů kreslení a malování, grafiky nebo keramiky a nebo:
pokračovat v mlejnování, ale už ve skupině, která si bude tvořit program sama a to buď jednotlivě, nebo jako skupina. Na každém semináři se můžete rozhodnout kterou technikou chcete pracovat a tvořit, nebo se zdokonalovat.
Skupinové volné mlejnování se koná přímo v ateliéru Galerie MLEJN. Optimální počet přihlášených 4 až 8. Možnost výběru termínu konání dle Vašich možností. Cena jedné hodiny 80,- Kč. Lze individuálně prodlužovat. Lektor je vždy skupině k dispozici.

Výtvarné mlejnování probíhá formou seminářů v prostorách galerie Mlejn obvykle v odpoledních hodinách. Začátky dle dohody obvykle v 17.00 nebo 18.00.
Lektoři kteří vedou jednotlivé skupiny mají dlouhodobé pedagogické zkučenosti a praxi v oboru i výuce malování, kreslení, grafiky a keramiky. Dlouhodobé zkušenosti ve vlastní tvorbě .

Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn