Nabídka kurzů

Úvodní slovo

Výroba keramiky je stará jako lidstvo samo. Pracovat s hlínou a tvořit z ní - modelovat může každý, nezáleží jak je výtvarně zdatný.
Práce s hlínou je v prvé řadě řemeslo - krásné řemeslo. A tomu se dá naučit. Můžete vytvářet, reliéfy, kachle, mozajku, obrázky, sošky nebo točit na hrnčířském kruhu misky, hrníčky, vázičky a co půjde - fantaziji se meze nekladou !
Pomáhat překonat úskalí zvládnutí tohoto řemesla, lehce inspirovat a nutit po sobě vždy uklízet Vás bude naše lektorka Šárka.

Skupinový kurz - začátečníci

Tento kurz keramiky a modelování je určen pro mládež i dospělé a je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. Pokud jste nikdy nemodelovali nebo si myslíte, že nemáte talent, nemusíte se obávat - v kurzu nebudete mít problémy. Kurz si klade za cíl formou cvičení zvládnout techniku práce s hlínou, a samozřejmně zvládnout také trochu teorie.
Doporučená délka kurzu 13 seminářů. Jeden seminář jsou tři vyučovací hodiny. Cena kurzu 3.200,- Kč. Maximální počet účastníků v kurzu - 8.

Volná tvorba - skupina pokročilí.

Kreativní výtvarná tvorba jako jedna z forem relaxace a příjemného využití vlastního času.
Skupinová tvorba již není kurzem v pravém slova smyslu. Ve skupině ce cvičí jednotlivé techniky za účasti lektora. Účastníci mají možnost volného výběru tématu. Skupinová tvorba přináší možnosti inspirace v kolektivu a následné zpracování do vlastního výrobku nebo díla.
Doporučená délka kurzu 15 seminářů. Jeden seminář jsou tři vyučovací hodiny. Cena kurzu 3.500,- Kč. Maximální počet účastníků v kurzu - 8.

Individuální tvorba - samostané modelování

Nabízíme zájemcům možnost vlastního modelování bez účasti lektora. Forma nájmu dílny k vlastní tvorbě. Cena jedné hodiny (60 minut) - 100,- Kč. V ceně není zahrnutý žádný materiál. Termín práce po dohodě se správcem dílny.

Ceny za kurz a materiálové náklady

Začátečníci - 13 seminářů 3.200,- Kč.
Pokročilí - 15 seminářů 3.500,- Kč.
Točení na kruhu - příplatek k ceně kurzu 50,- Kč/ 60 minut
Individuální tvorba cena za 1 hodinu 100,- Kč, minimální cyklus 2 hodiny.
Cena dokupované hlíny - dle aktuální cenové nabídky.
Cena glazur - dle aktuální cenové nabídky.
Výpal v peci 100 až 400,- Kč dle velikosti výrobku.

Základní informace

Každý účastník kurzu dostane na začátku pololetí 5 kg hlíny, kterou si může nechávat v prostorech dílny. Podle zkušeností je to zcela dostatečné množství pro většinu účastníků. Pro zájemce je možnost po vyčerpání základního množství hlíny využít i další hlínu, která je v dílně k dispozici. Hlínu nad základní množství si musí účastník zaplatit formou úhrady za výrobek.
Orientační cena za vytvořený výrobek - v tom je nejen cena hlíny a poskytnutých glazur či engob, ale také náklady na vypálení hotového výrobku, a to dle jeho velikosti: za výrobek menší než 10 x 10 cm se za konečný výpal bude účtovat 200 Kč, za střední výrobky 350 Kč, a za výrobky větší než 20x20x15(výška) se bude účtovat 400Kč.

Kurzy modelování a keramiky probíhají v prostorách galerie Mlejn obvykle v úterý v odpoledních hodinách. Začátky dle dohody obvykle v 17.00 nebo 18.00.
Lektoři kteří vedou jednotlivé skupiny mají zkušenosti a praxi v oboru zúročenou ve vlastní tvorbě.


Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn