Nabídka kurzů

Úvod do kreslení a malování - skupinový kurz

Tento kurz kreslení a malování je určené pro mládež i dospělé a je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. Pokud jste nikdy nemalovali nebo si myslíte, že nemáte talent, nemusíte se obávat - v kurzu nebudete mít problémy. Kurz si klade za cíl formou cvičení zvládnout techniku kreslení tužkou, uhlem, rudkou a pastelem, v malbě pak míchání barev a ukázky malování temperou případně olejem a akrylem.
Doporučená délka kurzu 13 seminářů. Jeden seminář jsou tři vyučovací hodiny. Cena jedné hodiny 80,- Kč. Maximální počet kurzistů - 8.

Volná tvorba - skupinový kreslení a malování.

Kreativní výtvarná tvorba jako jedna z forem relaxace a příjemného využití vlastního času.
Skupinová tvorba již není kurzem v pravém slova smyslu. Ve skupině ce cvičí jednotlivé techniky za účasti lektora. Frekventanti mají možnost volného výběru tématu a techniky.
Maluje se formou 3 hodinových seminářů, cena vyučovací jednotky je 60,- Kč.
Skupinové kurzy pro zájemce všech věkových kategorií obsahují: · odborné malování a kreslení
· malba zátiší, volná tvorba, plenér
· krajina · navrhování a stylizace - techniky – pastel, akvarel, tempera, olej

Figura a portrét - skupinový kurz

Procvičování techniky:
kresba a malba lebky a hlavy (portrét z různých úhlů...)
kresba a malba lidské figury v klidu a v pohybu
Malování ve skupině bez účasti lektora dle modelu. Vhodné pro pokročilejší. Maluje se v tříhodinových seminářích. Cena 1 semináře 120,- až 150,- Kč, dle počtu ve skupině.

Individuální příprava

Individuální kurzy jako individuální příprava na talentové zkoušky na střední umělecké školy nebo individuální příprava na talentové zkoušky na vyšší odborné a vysoké školy (AVU, Umprum...)
Individuální přípravu na talentové zkoušky na vyšší odborné a vysoké školy obsahuje:
· studium zátiší - kresba uhlem, tužkou, perem, rudkou · malba - tempera, akvarel, pastel.
· studium přírodnin - kresba, malba
· výuka perspektivy v kresbě a malbě.
· studium lebky a hlavy (portrét z různých úhlů...)
· studium lidské figury v klidu a v pohybu
Kurz se koná přímo v ateliéru Galerie MLEJN. Maximální počet přihlášených - 2. Možnost výběru termínu konání dle Vašich možností. Celková délka kurzu - 24 hodin. Cena jedné hodiny 150,- Kč. Lze individuálně prodlužovat. Nahrazovat hodiny v případě nemoci lze jen u předem omluvené absence.

Kurzy a skupinové malování probíhají v prostorách galerie Mlejn obvykle v odpoledních hodinách. Začátky dle dohody obvykle v 17.00 nebo 18.00.
Lektoři kteří vedou jednotlivé skupiny mají dlouhodobé pedagogické zkučenosti a praxi v oboru i výuce malování, kreslení. Dlouhodobé zkušenosti ve vlastní tvorbě především v oblasti figurální malby a malby krajiny.


Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn