počet návštěv  
 

Poděkování

Když před časem jsme zahájili opravy bývalého objektu po Technomatu, ještě jsem netušil, že to býval kdysi mlýn. Postupem času jsem získaval nějaké informace o tom, že v budově, které dnes říkáme Mlejn byl krupný mlýn pánů Samuelly a Wechsberga. Mlýn byl založen v roce 1886 a pravděpodobně mlel do 1. světové války.
V průběhu posledních dvou tří let jsem se zabýval myšlenkou jak zužitkovat skutečnost, že v této budově byl mlýn ne sice vodní, i když budova se nalézala mezi dvěmi vodními zdroji – Mlýnskou strouhou, která protékala za objektem a Valchařskou strouhou, která jako stoka tekla před objektem, ale parní a to hned od svého vzniku.
Pomalu jsem rozplétal niktky díky informacím, které jsem získal od badatele pana Miroslava Kročka a posléze jsem začal i já sám hledat a nalézat další a další informace. Tak se stalo, že jsem sbíral fakta o osmi mlýnech, které na sklonku 20 století ještě existovaly v Moravské Ostravě a Přívoze.
Když se člověk začne zabývat nějakým tematem obvykle se dostává dál a dál, tak se stalo, že k osmi mlýnům které mlely v Ostravě přibývaly další a další informace, někdy velmi kusé, jindy zase košaté o dalších mlýnech na dnešním katastru města Ostravy ( Poruba, Proskovice, Stará Bělá, Hrabová, Kunčice, Bartovice, Svinov, Třebovice.
Proto jsme se rozhodli, že informace které jsem shromáždil dáme k dispozici veřejnosti a to formou expozice, která vznikla k datu 7.listopadu 2009 vedle Galerie Mlejn jako její nedílná součást. Naší snahou je z této expozice vybudovat muzeum, ale muzejnictví – to je o sbírkách. Abychom mohli muzeum vytvořit začínáme sbírat vše co se dotýká mlýnů a mlýnských výrobků. Cílem bude vystavit exponáty na kterých se vyraběly v historické době kroupy. Proč kroupy z ječmene. No asi proto, že tento mlýn na Nádražní byl mlýnem krupným.
Současná expozice muzeuma není pouze mým dílem. Sluší se proto poděkovat všem, kteří mi v mém úsilí nějakým způsobem pomohli.

Ti, kteří darovali exponát nebo nebo jinou maličkost:

pan Vojtěch Stiskálek z Fryštáku, pan František Konečný z Hrabové, sourozenci Lýskovi z Hrabové, pan Jan Valient z Morávky, pan Karel Kaniok z Morávky, pan Jan Kotásek z Morávky, manželé Slívovi z Havířova.

Ti, kteří zapůjčili exponát nebo nebo jinou věc:

pan Karel Mlýnek zvaný Charlie, Ostravské Muzeum, pan Karel Cakl z Morávky,

Ti, kteří poskytli informace, výsledky svého bádání:

pan Miroslav Kroček badatel, historik, pan ing Jiří Klega genealog, pan Karel Mlýnek zvaný Charlie, paní Mgr. Květa Jordánová památkářka, manželé Joklovi kronikáři z Bartovic, paní Libuše Salomonovičová, paní Božena Fojtová z Ostravy,


Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn