Ostravské vodní mlýny

Mlýny v Moravské Ostravě a Přívoze


V Moravské Ostravě a Přívoze se nacházely tyto mlýny:
V Ostravě - Dolní, Bližní, Valchovní, Polní, Krupný
v Přívoze - Dolní, Faldynovský a Hechtrův.

Mlýny v katastru Ostravy


Mimo výše uvedené mlýny se na katastru dnešní Ostravy nacházely další mlýny:
a to v jednotlivých městských obvodech - Hrabová, Kunčice, Bartovice, Stará Bělá, Proskovice, Polanka, Poruba.

Informace o všech těchto mlýnech jsou k dispozici v Muzeu Mlejn.
Další mlýny - v Koblově, Muglinově, Krásném Poli, Slezské Ostravě teprve čekají na své zpracování.

Copyright (c)2010 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn