Projekty spolku

Začít malovat lze v každém věku

Vedle vystavování děl jednotlivých autorů v prostorách galerie bylo dohodnuto, že členové spolku se budou podílet na propagaci umění pro širokou veřejnost. Jedním s aspektů jak lze tento cíl plnit je také forma dobrovolných výukových seminářů pro ty, kteří svůj volný čas budou chtít této iniciativě věnovat. Protože si myslíme, že malovat, kreslit nebo tvořit lze v každém věku budou semináře otevřeny všem kdo o to projeví zájem a to dětmi počínaje a seniory konče. Protože je galerie řešena jako bezbariérová bude tato možnost rovněž nabídnuta hendikepovaným spoluobčanům.
V současné době je Atelier funkční a běží jak výukové tak relaxační programy malování pro různé zájmové skupiny.

Šumná Ostrava

Šumná Ostrava = akce, která v sobě zahrnuje výstavu věnovanou tématu Ostravy a semináře jehož výstupem byla tvorba na místě v galerii a Ostravském kraji. Výstavy Šumná Ostrava námětově vycházejí z minulosti Ostravské aglomerace a města a cestou necestou pokračuje soudobým uměním, které se také nějakým způsobem dotýká dění v regionu.
Na tyto ténat navazuje akce Ostrava ART jejíž druhý ročník proběhl v roce 2012. Akce se uskutečnila v řadě ostravských galerií, samozřejmně také v galerii Mlejn. Spolek Mlejn byl iniciátorem této akce a v obou ročnících se podílel na její organizaci.
Věříme, že v budoucnosti se k tématu "Šumná Ostrava" opět vrátíme a znovu tak podpoříme myšlenku propagace našeho regionu.

Muzeum Mlejn

V roce 2009 při příležitost 123 výročí založení krupného mlýna Samuely a Wechsberg bylo otevřeno Muzeum Mlejn - muzeum ostravských vodních mlýnů.
Jak běží čas myšlenky vzrodu kvalitního muzea se dále rozvíjí a muzeum v současné době disponuje již více než tisícovkou exponátů.
Vedle informací o ostravských vodních mlýnech jsou vystaveny exponáty připomínající dávnou slávu ostravských mlýnů, dobového zařízení a pomůcek vztažených k mletí obilí případně jiných semen a v neposlední řadě vyjímečná expozice železných mlýnků a šrotovníků nabízí návštěvníkům nevšední podívanou a možnosti zkoušení mletí různými technikami.

Můžete-li jakýmkoliv způsobem pomoci tak tak učiňte!