Právní postavení spolku

Spolek MLEJN je právnická osoba, registrována jako občanské sdružení dle zákona č. 83/ 1990 Sb ze dne 27.března 1990 o sdružování občanů Ministerstvem vnitra České republiky pod. č. j. VS/1-1/47 106/01-R ze dne 18.5.2001

spolek zastupuje rada spolku ve složení:

akad. malíř Vladimír Neuwirt, , Eda Riedl, Michal Riedl

Sídlo: 702 00 Ostrava-Moravská ostrava, Nádražní 3136/138 IČO: 26532182

Kontakt: Telefon 420596136033, 420608713890

e-mail: Spolek Mlejn