Podmínky vystavování ve "MLEJNĚ"

Spolek Mlejn zajišťuje:

 - kurátora a správce galerie

- přejímku a správu předaných děl na základě písemné smlouvy

- podání informace do vybraných medií o připravované výstavě

- prezentaci o výstavě a autorech na vlastním serveru www.mlejn.com a  na informační ploše  v objektu Mlejn

- výrobu a roznášku plakátů včetně standardních pozvánek k výstavě, , organizaci vernisáže, zajištění hudebního vystoupení při vernisáži formou vystoupení žáků, resp. frekventantů ZUŠ, nebo konzervatoře

- při autorské výstavě spolek zajišťuje instalaci výstavy (rozmístění jednotlivých děl v galerii, a to buď za účasti autora nebo bez účasti autora na základě dohody)

- při kolektivní výstavě spolek zajišťuje instalaci bez účasti autorů

- označení jednotlivých děl popiskami a cenovkami

- zajištění doprovodného programu výstavy (koncert, beseda a pod.) dle dohody s autorem

- vlastní provoz galerie v pondělí až pátek od 10.00 do 17.00, v sobotu a neděli od 12.00 do 16.00 pouze pro organizované skupiny po předchozí domluvě

- informování návštěvníků galerie o programu galerie

- pojištění galerie proti běžným rizikům do výše 250.000,- Kč

- zabezpečení galerie bezpečnostním systémem napojeným na centrální pult ochranné služby

- úklid galerie, dodávku el. energie, vody, v topném období temperování výstavních prostor, vytápění prodejních prostor, provoz výtahu, protipožární opatření, přístup na soc. zařízení

- provoz baru v době vernisáže

- bezbariérový přístup do galerie

  2) cena za poskytované služby

Za  služby, které jsou specifikovány v čl. 1) těchto podmínek účtuje spolek tyto poplatky

- galerie                    8.000,- Kč / 4 týdny

3) Spolek Mlejn není komerční společnost a nezajiš'tuje prodej vystavovaných děl.

v případě zájmu o zprostředkování prodeje, jsou díla prodávány jménem autora a nikolv na účet Spolku Mlejn a to na základě samostatné dohody se službou v galerii.

  4) povinnosti vystavovatelů (autorů či osob vystavující díla):

- dodání seznamu děl včetně autorských cen - dvojmo dva dny před zahájením výstavy

- dodání děl na instalaci výstavy jeden den před zahájením výstavy (předání v Galerii resp. v Ateliéru)

- zajištění dopravy do galerie a zpět

- svěšení děl (úterý) a odběr děl do 18.00 v poslední den výstavy (středa)

- zajištění pozvánek na výstavu a vernisáž

- pohoštění při vernisáži

- při požadavku na zvýšení pojistné sumy, která je uvedena v této smlouvě, doplatí autor rozdíl ceny pojistného Spolku Mlejn, který zajistí navýšení pojistné částky.

- dodání materiálů o autorech (letáky, brožury, prospekty) v dostatečném množství na průběh celé výstavy

  Požadavky na služby ze strany galerie nad rámec těchto podmínek  nutno dohodnout před stanovením termínu výstavy a to prostřednictvím samostatné smlouvy nebo jiné písemné dohody.