Hospodaření spolku MLEJN

Jako každý spolek, i spolek Mlejn disponuje tzv. průhledným účtem, jež je přístupný každému (případnému dárci, dobroději či bohatému stýčkovi...ale i náhodnému návštěvníkovi) účet Spolku Mlejn je veden na Ostravském klientském centru Raiffeisenbank, na jejichž stránkách se na něj můžete podívat, cesta je následující :

z hlavní stránky Raiffeisenbanky dohledáním transparentního účtu našeho spolku

nebo zde