Vítejte na stránkách Spolku

 

Galerie Mlejn, v červnu 2012 oslavila dvanáctý rok života, Muzeum Mlejn v listopadu 2012 třetí výročí vzniku. Při zhodnocení dosavadní činnosti se prokázalo, že dobrovolnou prací zainteresovaných osob lze vyvíjet činnost, která je mnohdy prodělečná a je vyloženě závislá na darech a pomoci těch kteří na to mají a nebo za práci nevyžadují žádnou úplatu. Na základě této zkušenosti, lidé kteří se podílejí na činnosti galerie Mlejn ustanovili občanské sdružení Spolek Mlejn. Spolek Mlejn na základě dohody s majiteli objektu dostal do nájmu půdní patro v objektu Mlejn (Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 3136/138A) a to za symbolickou cenu 1,- Kč/ročně pro účely prezentace kumštu ve všech jeho formách, které jsou blízké členům spolku. Na patře je k dispozici hlavní výstavní sál Galerie Mlejn, a sály s expozicemi Muzea Mlejn.

Rada Spolku Mlejn se obrací na všechny milovníky umění s žádostí o poskytnutí finančního daru na provoz a rozvoj činností v Galerii a Muzeu Mlejn, který lze vložit nebo převézt na transparentní účet spolku vedený v Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: : 527404001/5500