Historie Mlejna 
         
     

V místě dnešního objektu „Mlejn“ mezi ulicemi Sokolská (Sokolstrasse) a Nádražní (Banhofstrasse) č.138  v roce 1886 společnost Samuelson & Wechsberg vybudovala krupný mlýn.

Zde se informace trochu liší, jeden pramen uvádí, že se jednalo o mlýn vodní jiný pramen udává, že se jednalo o mlýn parní. Bohužel dokumentaci z tohoto období se nám dosud nepodařilo nalézt. My sami se kloníme k myšlence že se jednalo o mlýn vodní, který byl následně přebudován na mlýn s parním pohonem. Mlýn byl postaven s největší pravděpodobností na Mlýnském náhonu, který dle zachovaných plánů protékal těsně za budouvou "Mlejn". Je pravda, že zde protékala ještě Valchařská strouha a to po Nádražní ulici, ale ta spíše fungovala jako kanál pro splašky. Samotný mlýnský areál se nalézal mezi Valchařskou strouhou až k dnešní budově ICEC na Sokolské ulici, středem areálu pak protékal Mlýnský náhon, který byl veden z řeky Ostravice. Jednalo se o pátý a nejmladší mlýn v Moravské Ostravě, který však měl velice krátkou historii. Mlýn Samuelson & Wechsberg byl na přelomu roku 1900 zničen požárem.

  V roce 1919 se stala majitelem areálu Vídeňská firma Likor-Rum Fabrik und Weingrasshandlung G.m.b.H. která zde vybudovala likérku.

  Na tradici výroby likérů chtěl navázat poslední soukromý majitel pan Jan Karlíček majitel továrny na výrobu lihovin a ovocných šťáv – JAKAMO, jemuž se však záměr s ohledem na vývoj po roce 1948 již nezdařil.

  V roce 1996 jme zakoupili část tohoto areálu s cílem vybudovat zde zábavní centrum. Objekt, který po dlouhou dobu sloužil jako sklady jsme postupně rekonstruovali. Objekt byl nazván "MLEJN" - proto, abychom navázali na tradici, když už tu ten mlýn stál v roce 1886.  Postupně byly uváděny do provozu restaurace Starý mlýn, bar " U Pařeza" hudební klub "Rokle" a diskotéta. V roce 2000  byly zahájeny opravy půdních prostor objektu a 8. června 2000 byl zahájen provoz Galerie Mlejn. V roce 2002 byly ke galerii připojeny další prostory - Ateliér. V letošním roce v prostorách bývalého hudebního sálu vznikl v červnu "Krámek ve Mlejně" s nabídkou obrazů, kreseb, grafiky keramiky a dalších výtvarných předmětů. V měsíci srpnu se do prostor rokového klubu přestěhoval klub Hudební bazar ze Sokolské a jako poslední vzniká a nyní se otvírá "Umělecký klub"  a to v prostorách, kde po šest let fungovala diskotéka. Myslíme že dvě patra kultury v jednom domě je v současnosti dostatečným počinem pro Ostravskou veřejnost a doufáme, že i vy pomůžete, jak jen budete moci, aby se toto vybudované kulturní prostředí uživilo.

  Na fotografiích přibližujeme stav objektu v roce 1996, při jeho převodu na nové majitele.

Takže skutečně ten kdo příjde je ve skutečném Mlejně i když se tu nemele mouka ani kroupy je tu co k vidění a dá se tu strávit příjemná chvíle při kulturních programech.