Historie galerie MLEJN
         
     

Galerie MLEJN si stanovuje za cíl poskytnout své krásné výstavní prostory širokému spektru výtvarníků, a to bez ohledu na jejich věk, výtvarný styl a projev. Vzhledem ke skutečnosti, že žijeme v době, která prošla různými zvraty ve všech oblastech života, tedy i v životě výtvarném, je potřebné seznamovat širokou veřejnost s tvorbou a díly jak výtvarníků ostravských, tak i regionálních. Výtvarné umění plnilo a plní mnoho funkcí a je zde od toho, aby především obohacovalo život člověka.

Zejména v současné době, kdy především mladí lidé jsou, ať chtějí či nechtějí, zahrnováni spoustou informací, reklam, jejichž součástí je i výtvarné zpracování, mnohdy nevalné úrovně. Přesycenost těmito informacemi snižuje psychické vnímání umění, někdy až na úroveň povrchnosti a může vést i k jisté otupenosti. Proto je třeba umožňovat široké veřejnosti a zejména mládeži všech sociálních skupin shlédnout kvalitní umělecká díla, aby měli možnost srovnání na určité úrovni. Umění má tu výhodu, že uvádí člověka do jiného světa, kde není nic přesně nalinkováno, naservírováno, nebo nezměnitelného. Otevírá tak další dimenzi pro snové záležitosti a představivost diváka tak, aby při pohledu na vystavované dílo měl možnost rozehrát i vlastní fantazii a představivost.

Zřizovatelé galerie věří, že galerie Mlejn si najde určitě své místo na výtvarné scéně Ostravska a svým zaměřením vhodně doplní stávající výstavní prostory.
Přijměte proto pozvání do Galerie MLEJN a to jak ve virtuálním tak naturálním světě.