2002

Václavík

 Čínský ex libris
Skupina
Konůpek
UMUN

Lloyd

 Vymezený prostor
Šumná Ostrava
Jiří Neuwirt
Holínk, Franek,Kuh

Lítám

 J.V.Sládek
Osmium
Krajina II
Edgar Baran

SUŠ Poděbradova

 Ivanov
Kanyza
Grabovský
Říhovský
Veselý - in memoriam
Lenka Kovalová
Martin Velíšek
Lyžaři
:::::zpátky:::::