Karel Žaluda (+2002)

 

 

Narozen v roce 1942. Od mládí se věnuje výtvarné tvorbě. V roce 1960 ukončil studium ŠUŘ Brno, obor malba v architektuře. V letech 1960 až 1964 intenzivně kreslil a maloval olejem. V letech 1964 až 1971 studoval na AVU u profesora Čepeláka (obor malba a grafika).
Ve své výtvarné tvorbě se věnuje náročné technice akvarelu, grafice a práci ve dřevě (figurální kompozice) často se sakrální tématikou. Ve svém výtvarném projevu je často reálný, uplatňuje abstraktní nadsázku, a to jak v sochařství, tak v malbě.
Autorův kladný vztah k přírodě se projevuje nejvíce na jeho obrázcích, které jsou realizovány jednou z nejnáročnějších technik, a to akvarelem. Nejedná se pouze o záznam pozorované nebo sledované přírodní scenérie, ale dokáže svým dílům vdechnout náladu a "duši". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l