Petr Sedlík (1950)

 

 

Vystudoval malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u prof. Jiřího Coufala. Věnuje se malbě, grafice a užitné tvorbě v architektuře.

Jedním z motivů bohatého díla ostravského malíře je postava ženy jako předmětu estetického zobrazení a zároveň charismatické bytosti vyjadřující fluidum vnitřního života. Barevné kouzlo jednotlivých pláten diváka přiměje spoluprožívat zachycenou chvíli, jíž je z vnějšku přítomen.

Skupinové výstavy
1990 Dům umění Ostrava, 1991 Nová galerie Ostrava Poruba, 1992 Dům umění Ostrava, 1993 Galerie Agora 3 - Barcelona

Výběr samostatných výstav
1990 - Galerie Dílo, Opava
1991 - Galerie Dílo, Ostrava, Výtvarné centrum Chagall
1992 - Galerie Dílo Havířov, Galerie Hlučín, Galerie Dílo Poruba
1998 - Ateliér Simona Ostrava,
2000 - Státní zámek Hradec nad Ostravicí

Výběr z realizací
1993 - Česká banka v Ostravě
1994 - Pragobanka Ostrava, ŽDB Bohumín
1995 - Česká spořitelna Ostrava
1997 - Česká pojišťovna Havířov
1999 - Obchodní soud Ostrava Poruba, Komerční banka Ostrava     Poruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l