Jan Pařízek (1941)

 

 

Studium:
UMPRUM Brno v letech 1959 - 1963 u profesora Aloise Zamazala a Otakara Zeminy
Ateliér:
Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 2

Častým objektem malby a kresby pro Jana Pařízka je žena. Objevuje se v různých podobách, životních situacích. Jak říká autor "žena - krásnější polovina lidstva" je natolik proměnlivá, že je každý okamžik jiná. Dávno před námi byla žena velkým tématem umění, je to veliká inspirace. I ta živá i ta na obraze. Jsem rád, že to trochu umím a jsem rád že jsou, dodává skromně autor.
Z Pařízkových děl také často zní hudba. A není to náhodné, je totiž také dobrým hudebníkem, což u malíře vytváří další tvůrčí dimenzi, která se zřetelně odráží v jeho myšlenkovém projevu.
Od roku 1971 vystavoval Jan Pařízek na více než 50-ti výstavách včetně zahraničních. Ilustroval tři knihy a vytvořil nespočet kreseb pro časopisy, spolupracuje se studií České televize v Ostravě, Praze a Brně.
Jeho obrazy a kresby jsou ve sbírkách v Kanadě, USA, Francii, Německu, Rakousku. Švýcarsku, Španělsku, Polsku a Rusku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l