Jan Gajda (1950)

 

 

Absolvent SUPŠ Brno, obor sochařství u prof. ak. soch. Františka Navrátila a prof. ak. soch. Ladislava Martínka (1971-1975), dále u ak. soch. Vladislava Gajdy (1976-1990)

Skupinové výstavy
Účast na cca 40 výstavách u nás i v zahraničí

Samostatné výstavy
1976 - výstava soch a kreseb v Náchodě
1976 - výstava soch a kreseb v Hronově
1989 - výstava soch v Havířově

realizace po roce 1989
1992 - dekorativní reliéfy v AGB Martinov
1993
- kamenné logo Drogerie Ostrava, a.s.
        - dispečink Policie ČR Ostrava
        - plastické písmo a pískované sklo pro Banku Haná ve         Frýdku Místku
1995
- tryskaný sloup a skla pro firmu "Lesák" Otice
        - pískovaná skla pro drogerii GAPA
1996
- bronzové empírové mísy pro zámek Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l