Josef CZYŽ (*1934)

 

 

Narodil se v Petrovicích u Karviné, v letech 1953-1957 studoval  vyšší úmělecko-průmyslovou školu v Brně u profesorů Otakara Zeminy, Em. Ranného a Jar. Lukeše. Autor se věnuje převážně tvorbě městských motivů, krajinomalbě a také figurální kompozici se zaměřením na ženu. Inspiraci nalézá v  životě a dění v Ostravě. Pohledy na Ostravsku a její okolí jsou velmi častým motivem pro autorovu tvorbu. 

Výňatek z úvodního slova RNDr  Karla Bogára k výstavě pana Josefa Czyže, při „jubilejní 70“

……….. když jsme seděli v ateliéru Josefa Czyže, vyplynulo to myslím na povrch. Oba umělci (Josef Czyž, Miroslav Grabovský) vzpomínali na svá studentská léta v brněnské škole uměleckých řemesel a na své profesory. Padla jména „Zamazal, Ranný, Brukner, Jore, Novák, Sueser a ještě další“  Některá jsou v uměleckém světě známá, jiná upadla do zapomnění. Když se vzpomíná na školu tak se chválí i haní. Zde však zaznívala jen slova chvály na to, čemu je ta generace umělců, kteří uměli – naučila. Dokonalá znalost řemesla, kresby, technologie, to vše byl perfektní základ, ze kterého se mohli mladí odrazit. Druhá stránka věci byla, že je to bavilo, škola byla celý jejich den, měli snahu si něco odnést. Z podtextu vzpomínání vyplynula úcta k tradici.

Dnes se toho slova skoro bojíme …………..

  Kdybychom se mohli podívat do ateliéru obou umělců, viděli bychom, že to o čem jsem mluvil je pravda. Dokonalá znalost řemesla, vynikající kresba, šířka znalostí technologických, pokora před uměním oba spojuje. Po škole si je ještě doplnili a rozšířili.

  Jozef Czyž, rodák z Petrovic u Karviné prací v Domě kultury v Ostravě Porubě a na dalších postech. Teprve na začátku  sedmdesátých let dává své práce do komise a vystavuje. Je hluboce zakotven v rodné obci, což připomínají  v jeho ateliéru četné varianty petrovického dřevěného kostelíku, který vídal ze své rodné chalupy, ale i vnímavost k přírodním motivům, které jsou vynikající svou světelnou atmosférou. Přes motivy z Pustkovce přichází na chuť ostravským motivům, ze kterých vytahuje neviděnou mě poezii města. Ale především se zaměřuje na portrét a akt. Portrét ženy. Najdeme zde různé polohy, od poměrně mírné stylizace reality přechází až k imaginativním obrazům ducha. Je to takřka však vždy žena poetická, žena s tajemstvím. Vyjadřuje se především barvou, někdy používá klaviaturu na dokomponování obrazu – ale není to kulisa. Má velice rád klasickou hudbu - a to zde je jen další symbol rozšiřující interpretační možnosti diváka. Branou do duše portrétů jsou však dle mého názoru oči. Připomínají mě sugestivní oči ranných pravoslavných madon, které byly okny k bohu. Podvečer – přítmí ?

V aktu se setkáváme se dvěma variantami, které celé léta rozpracovává. Je to v podstatě sochařský přístup, který kdysi jedna z návštěvnic jeho výstavy lapidárně charakterizovala v zápise „ten klenutý bok mě dost vzrušuje……..“ měla velmi dobrý postřeh, protože si myslím že  Czyžovi akty jsou jakousi protiváhou portrétu – konfrontací duše a těla.

Jozef Czyž v současné době žije a tvoří v Ostravě.

Skupinové výstavy - výběr

2000- Galerie Mlejn

2003 – galerie Mlejn - krajinářská

2004 – ateliér Mlejn – velká krajina

Výběr samostatných výstav

1972 - Kulturní dům, Ostrava Poruba

1990 - Krajina, město  Dům kultury OKD,

1991 - Dům kultury OKD Poruba

1993 - Dům kultury Poruba, Prodejna Dílo Poruba

2001 - Galerie Mlejn-Ostrava,

2003 – Ateliér Mlejn

2004 – Studio Mlejn – Portéty a akty

 

 

 

 

 

 

l