představujeme autora:

Vítězslav Lazecký

První erby, které autor zhotovil byly vytvořeny jako cyklus "Erby šlechtických rodů zemí Koruny České. Tento soubor byl prezentován v Ostravě celkem na čtyřech výstavách.V roce 2005 na Slezskoostravském hradě a Galerii Mlejn, v roce 2006 v CafeteryGallery a knihovně v Ostravě Mariánských Horách.
Na těchto stránkách autor vystavuje výběr erbů malovaných na dřevě, papíru a ryté do skla a zrcadla.

 

 erb Desfoursů  erb biskupa Theodora Khona erb Windischgroetzů  Erb rodu pána Derscéni de Dercsény.  Erb rodu pánů z Illburku.  Erb rodu Caretto de Millesimo. erb Palffyovců rytí do skla ukázka práce na zrcadle  erb hraběte Arco (Anton hrabě Arco) erb Ondřeje Bzence z Markvartovib  erb rodu Vezníků  erb Lapaczka ze Rzawe  erb Riedla z Šumvaldu

Na Informace o autorovi jsou dostupné na osobních stránkách autora

     
Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn