představujeme autora: Rudolf Hluchník (1950)

" F R A K T Á L Y "

 Gammadion - Fraktál 60 x40,  Hope X - Fraktál 60 x40
Gammadion - Fraktál 60 x40, Hope X - Fraktál 60 x40
 Chaos Gama - Fraktál 60 x40  Nostalgie - Fraktál 60 x40
Chaos Gama - Fraktál 60 x40, Nostalgie - Fraktál 60 x40
 hantasy Alfa - Fraktál 60 x40  Orris - Fraktál 60 x40
Phantasy Alfa - Fraktál 60 x40, Orris - Fraktál 60 x40
 Piece of Cosmos - Fraktál 60 x40  Retirement beta - Fraktál 60 x40
Piece of Cosmos - Fraktál 60 x40, Retirement beta - Fraktál 60 x40
 Wandering - Fraktál 60 x40  Krizik´s Fontaine - Fraktál 60 x40
Wandering - Fraktál 60 x40, Krizik´s Fontaine - Fraktál 60 x40

Autor se narodil v Rohově, malé vesničce na Hlučínsku, kde strávil své dětství a absolvoval základní školu. Po studiu na prestižním opavském gymnáziu následovala Vysoká škola báňská, obor systémové inženýrství. Převážnou část své profesní praxe se pohyboval v oblasti informačních technologií, v současné době coby manažer jednoho velkého ostravského podniku působí v oblasti organizace a řízení procesů.
Je tedy zřejmé, že není profesionální výtvarník, fraktálová tvorba však patří k  jeho mnoha koníčkům, často poněkud neobvyklým (např. navrhování atypických labyrintů).
Digitální grafikou se začal zabývat zhruba před čtyřmi lety, čistě pro své osobní potěšení a pro fascinující pocity z vlastního procesu tvorby fraktálů. Důkazem budiž stovky fraktálů v obrazovkovém rozlišení 640 x 480 pixelů, které jsou v reálném provedení nezveřejnitelné pro své nevyhovující rozlišení.
Základní impulsy, které vedly k dalšímu rozvoji tohoto koníčka, byly v podstatě tři :

1.Amatérský zájem o teorii chaosu, od které je k fraktálům opravdu jen krůček…
2.Profesní zájem o speciální oblast řízení – spirálový management a fraktálový typ organizace (spirála je typickým znakem mnoha fraktálů, především těch bazických, vycházejících z Juliových množin).
3.Jedna velmi inspirující kniha – „Úplně nová mysl“ od D.Pinka, o které guru managementu Peter Drucker prohlásil : „Ta kniha je zázrak“.

Jistou analogií k malířské tvorbě (např. různá umělcova „barevná období“) je v  případě fraktálů jejich typ. Těch je řada, zpravidla jsou typické pro ten který fraktálový generátor. Autor jich vyzkoušel celou řadu (Fractal Explorer, ChaosPro, Sterling, aj.). Nakonec se ukázalo, že jemu výtvarnému cítění je nejbližší Apophysis, a tedy fraktály typu „flame“. Vystavené obrazy jsou vytvořeny právě tímto softwarovým produktem.
Pro autora je případný výnos z prodeje jeho obrazů až druhoplánový, není na nich existenčně závislý. Určitým důkazem budiž fakt, že 20% případných výnosů z prodeje věnuje na dobročinné účely (výcvik slepeckých psů a sponzorský dar LDN v Albrechticích). Důvody jeho „vstupu na trh s uměleckými předměty“ lze nalézt i ve vyjádřeních návštěvníků jeho první autorské výstavy. Navíc je přesvědčen, že tento typ umění na našem trhu chybí a mohl by být jeho obohacením…

Každý fragtát možno dodat ve dvou formátech : 30x40 cm a 60x40 cm.

Výstavy: Červenec – srpen 2009, Sviadnov
     

Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn