visitors  

Cel projektu

Jedną z głównych zasad wspólnej Unii Europejskiej jest to, że granice państwowe nie powinny być przeszkodą w równomiernym rozwoju i integracji przestrzeni europejskiej. Stąd wielki nacisk kładziony jest na wsparcie współpracy transgranicznej pomiędzy regionami nadgranicznymi, które dotknięte są izolacją społeczności nadgranicznych od swoich naturalnych sąsiadów po drugiej stronie granicy a jednocześnie znajdują się na uboczu, jeśli chodzi o granice i politykę swych własnych państw. Narzędziem mającym służyć pokonaniu tych przeszkód jest inicjatywa Stowarzyszenia Mlejn Ostrava (Młyn Ostrawa) oraz Stowarzyszenia „Opolski Garaż Sztuki“ w Opolu i Gminy Jasienica

Inicjatywy sformułowane są w:
1) Umowie o wzajemnej współpracy w dziedzinie sztuki w celu prezentacji dzieł artystów w ramach regionu Ostrawy i Opola, zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Mlejn, o.s. Ostrava a Stowarzyszeniem „Opolski Garaż Sztuki“ Opole.
2) Ogólnej Czesko-Polskiej umowie o współpracy Galerii Mlejn Ostrava i BP Atelier Opole Obie umowy zostały podpisane w trakcie rozmów w Opolu dnia 15 listopada 2007.

3) Umowie o wzajemnej współpracy w dziedzinie sztuki w celu prezentacji dzieł artystów regionu Ostrawy a Gminy Jasienica., zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Mlejn, o.s. Ostrava a Gminny Ošrodek Kultury w Jasienicy.
Umowa została podpisana w trakcie rozmów w Jasienicy dnia 1 grudnia 2013.

Motto współpracy

Sztuka jest wieczna i nie zna granic, a my spróbujemy to udowodnić.

Głównym celem programu zawartego w powyższych dokumentach jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza. Chodzi głównie o pogłębienie wzajemnych stosunków społecznych i kulturalnych na poziomie województwa Morawsko-śląskiego, regionu Opolskiego, i Gminy Jasienica.

W ramach współpracy transgranicznej, dotyczącej współpracy pomiędzy regionami, działalność wystawiennicza i galeryjna stowarzyszenia Mlejn, o.s. ma na celu wzbogacenie życia kulturalnego w mieście Ostrawie, Jasienicy i Opolu a jednocześnie poszerzenie wiedzy o naszym mieście wśród naszych partnerów w Polska i na odwrót.

W szczególności chodzi o realizację następujących działań:
1) w zakresie wystaw - Realizację długoplanowej koncepcji wystaw polskich artystów z Opola, Jasienicy i okolic oraz wystaw artystów z naszego regionu w Polsce. Program byłby realizowany i po latach 2013.
Co roku miałyby miejsce jedna wystawa czeskich autorów w Polsce oraz jedna wystawa polskich autorów w Ostrawie.
2) w zakresie wymiany doświadczeń – stopniową realizację kolejnych roczników międzynarodowego pleneru Dolina Odry, z udziałem partnerskich artystów z Opola i okolic. Wzajemne uczestnictwo w plenerach w Polsce.

Copyright (c)2014 Eda of Mlejn