počet návštěv  

Cíl projektu

Jednou z hlavních zásad společné Evropské unie je, že státní hranice by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněny izolací příhraničních komunit od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice a zároveň okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je iniciativa Spolku Mlejn Ostrava, GOK Jasienica a Stowarzyszienia „Opolski Garaž Sztuki“ v Opole

Iniciativy jsou formulované v:
1) Umowa o wzajemnej wspólpracy w dziedziie sztuki w celu prezentaciji dziel artystow ramach regionu Ostravy a Opola zatwarta pomiedzy Spolek Mlejn, o.s. Ostrava a Stowarzyszienie „Opolski Garaž Sztuki“ Opole.
2) Ogólne Czesko-Polske umowe o wspólpracy Galerii Mlejn Ostrava a BP Atelier Opole
Obě smlouvy byly podepsány na jednání v Opole dne 15.listopadu 2007.

3) Umowa o wzajemnej wspólpracy w dziedziie sztuki w celu prezentaciji dziel artystow regionu Ostravy a Gminy Jasienica zatwarta pomiedzy Spolek Mlejn, o.s. Ostrava a Gminny Ošrodek Kultury w Jasienicy.
Podepsané 1.prosince 2013 v Jasienici.

Motto spolupráce:

Kumšt je věčný a nezná hranic a my se to pokusíme dokázat.

Hlavním cílem programu formulovaných ve výše uvedených dokumentech je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných společenských a kulturních vztahů na úrovni Moravskoslezského kraje, Opolského podregionu a Gminy Jasienica.

V rámci přeshraniční spolupráce, týkající se meziregionální spolupráce.výstavní a galerijní činnost spolku Mlejn, o.s., má za cíl obohatit kulturní život v městě Ostravě, Opole, Jasienici a zároveň rozšířit povědomí o našem městě u našich partnerů v Polsku a naopak.

Jedná se zejména o realizaci následujících aktivit:
1) v oblasti výstav - Realizace dlouhodobého konceptu výměnných výstav polských výtvarníků a recipročná prezentace výtvarníků našeho regionu na Polské straně. V program pokračovat i po roce 2013.
Každým rokem realizovat alespoň jednu výstavu českých autorů na polské straně a jednu výstavu polských autorů v Ostravě.
2) v oblasti výměny zkušeností - Realizovat postupně další ročníky mezinárodního plenéru Poodří se zastoupením partnerských výtvarníků. Recipročně se učastnit na plenérech v Polsku.

Copyright (c)2014 Eda of Mlejn