Stowarzyszienie „Opolski Garaž Sztuki“ v Opole

Stowarzyszenie "Opolski Garaż Sztuki" powstało 24.02.2007 roku w Opolu. Skupia twórców, animatorów kultury i osoby, którym leży na sercu "kulturalne ożywienie" naszego miasta. Stowarzyszenie liczy obecnie około 20 członków, jego prezesem jest Romuald Jeziorowski. Naszym najważniejszym przedsięwzięciem, realizowanym cyklicznie, jest interdyscyplinarna impreza "Opolski Garaż Sztuki" - wystawa różnorodnych prac plastycznych, często aranżowana w przestrzeni miejskiej, poza galeriami (strychy, garaże itd), wzbogacona koncertami, pokazami, prezentacja literatury itd.Obecnie przygotowujemy się do 5. jubileuszowego Opolskiego Garażu Sztuki.

Kontakty:

Romuald Jeziorowski e-mail
Joanna Filipczyk e-mail

Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn