Dokumentacja umów o współpracy

Z inicjatywy Stowarzyszenia Mlejn już w latach ubiegłych zostały zrealizowane wspólne projekty mające na celu organizację wzajemnych wystaw artystów z regionu Ostrawy i Opola. Na bazie tych doświadczeń podpisane zostały umowy o współpracy z partnerami w Opolu.
W 2013 r., została podpisana umowa z GOK Jasienica.
1) Umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Mlejn Ostrava a Gminny Ošrodek Kultury w Jasienicy.
Umowa o wzajemnej wspólpracy w dziedziie sztuki w celu prezentaciji dziel artystow regionu Ostravy a GOK Jasienica zatwarta pomiedzy Spolek Mlejn, o.s. Ostrava a Gminny Ošrodek Kultury w Jasienicy.

2) Umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Mlejn Ostrava a Stowarzyszeniem „Opolski Garaż Sztuki“ w Opolu.
Umowa o wzajemnej wspólpracy w dziedziie sztuki w celu prezentaciji dziel artystow ramach regionu Ostrawy a Opola zatwarta pomiedzy Spolek Mlejn, o.s. Ostrawa a Stowarzyszienie „Opolski Garaž Sztuki“ Opole.

3) Umowa medzi galeriami Mlejn v Ostrawie i Atelierem BP - Boleslaw Polnar.
Ogólne Czesko-Polske umowe o wspólpracy Galerii Mlejn Ostrawa a BP Atelier OpoleCopyright (c)2014 Eda of Mlejn